لیست محصولات

Divider Image
سیستم آنالایزر (Analyzer System) تکنولوژی های جدید ما را قادر ساخته اند به صورت پیوسته بتوانیم پارامترهای آب و فاضلاب را اندازه گیری کنیم. به طور کلی فرآیندهای تولید آب و یا تصفیه فاضلاب به نحوی طراحی میگردند که در هر مرحله با افزایش و یا کاهش برخی پارامترهای کیفی همراه خواهند بود.
حالت نمایش