پمپ پریستالتیک HELIOS AS-VX

Divider Image
مدل پمپ پریستالتیک
HELIOS AS-VX ،
برند پمپ پریستالتیک
Fluimac ،
کاربرد
پزشکی ، صنایع آب و فاضلاب ، صنایع کشاورز ، صنایع غذایی ، صنایع شیمیایی ، صنایع رنگ سازی ، آزمایشگاه ها ، صنایع داروسازی ، صنایع نظامی ، پزشکی ، صنایع آب و فاضلاب ، صنایع کشاورز ، صنایع غذایی ، صنایع شیمیایی ، صنایع رنگ سازی ، آزمایشگاه ها ، صنایع داروسازی ، صنایع نظامی ،
کشور سازنده
ایتالیا ،

محصولات مرتبط
ثبت نظر