لیست محصولات

Divider Image
پمپ دیافراگمی پنوماتیک (AODD) این نوع پمپ از خانواده پمپ های رفت و برگشتی و جابجایی مثبت بوده و عامل محرک این پمپ ها هوای فشرده کمپرسور میباشد که به میزان دقیقی فشار و هوای فشرده نیاز دارند تا میزان مشخصی از سیال را انتقال دهند.
حالت نمایش