توضیحات

: HD-Material 1000 مدل
نوع کانتینر: 55 گالون درام ( 200 لیتر)
طول: 1000 میلیمتر (39 اینچ)

ماده: PPHT (پلی پروپیلن)
برنامه های کاربردی رایج: (اسید استیک، اسید سولفوریک، هیدروکلریک - 20٪، اسید نیتریک -20٪، آلکالین، کلرید فریول)
Max.Temp: 80 ℃ / 175 ℉

ماده: PVDF
برنامه های کاربردی رایج :
(اسید نیتریک غلیظ، اسید سولفوریک 66 Baume، هیپوکلریت سدیم، اسید پروپیونیک، اسید استریک، اسید هیدروفلوئوریک) Max.Temp: 100 ℃ / 212 ℉

ماده: SS
برنامه های کاربردی رایج :
(الکل، بنزین، آمونیاک آبی، ایزوپروپیل اتر، حلالها، محصولات نفتی)
Max.Temp: 100 ℃ / 212 ℉

ثبت نظر