توضیحات

به راحتی جریان جریان را کنترل کنید.
محیط کار را پاک کنید.
طراحی برای انتقال به ظروف کوچک با خیال راحت.
بدن: پلی پروپیلن
O-Ring: ویتون

ثبت نظر