توضیحات

مصرف هوا: 0.55Nm3/min@6kg/cm2
مشترک (هوا) : 1/4" NPT
پوشش: آلومینیوم (اپوکسی)
Max.Viscosity: 1200cps
وزن:1.2 کیلوگرم

ثبت نظر