لیست محصولات

Divider Image
پمپ دنده ای لوب (Lobe Pump) جز انواع پمپ جابجایی مثبت و دارای قدرت مکش میباشد. لوب پمپ زیر مجموعه ای از پمپ های دنده ای است با این تفاوت که لوب ها (دنده ها) با همدیگر در تماس نیستند و همین خصوصیت باعث می شود دنده ها با یکدیگر تماس و سایش نداشته باشند.
حالت نمایش