لیست محصولات

Divider Image
پمپ دنده ای (Gear Pump) جز پمپ جابجایی مثبت و دارای قدرت مکش میباشد. که با هر بار چرخیدن دنده ها، مقدار ثابتی از سیال را پمپ می کنند ، بدلیل اندازه انواع این پمپ های دنده ای به طور عمده برای کارهای آزمایشگاهی و پزشکی استفاده می شود.
حالت نمایش